Pomáhejte spolu s námi, staňte se „donátorem“

Činnost neziskové organizace Theia je možná jen díky finanční podpoře dárců a s využitím prostředků z grantových programů. Abychom mohli zajistit své služby také do budoucna, potřebujeme vaši pomoc. Způsobů, jak se zapojit, je celá řada. Svou pomoc můžete zaměřit na některé z poskytovaných služeb, můžete podpořit organizaci jako celek, či společně nastavíme individuální spolupráci.

Máte zájem se zapojit?
Kontaktujte nás.

Komu jsme již skutečně pomohli?

Ve složité životní situaci se může ocitnout v podstatě každý. Klienti, kteří vyhledávají služby naší poradny, často řeší problémy, které si nezpůsobili sami. Nemůžeme za nikoho převzít jeho dluhy, ani nedokážeme vymazat rány způsobené obětem násilí. Co můžeme a děláme je pomoc klientům najít v tíživé situaci východisko, nový začátek, díky kterému mohou žít svůj život, najít sílu čelit problémům a odvahu znovu hledět do budoucnosti.

Zde jsou skutečné příběhy našich klientů, počátky jejich problémů a společná cesta k jejich řešení. To jsou výsledky naší práce.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO JE ZPĚT

PŘEDKUPNÍ PRÁVO JE ZPĚT

PŘEDKUPNÍ PRÁVO JE ZPĚT   Se zavedením nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 došlo k mnoha změnám, jednou z nich bylo i…

Příběh z naší poradny

Příběh z naší poradny

V naší poradně se velice často setkáváme s klienty, jejichž tíživá situace zasahuje do života i dalších rodinných příslušníků. Je…

Nemoc udělala čáru přes rozpočet

Pan Libor vyhledal naši pomoc kvůli nadále neúnosné finanční situaci. Nahromadili se mu závazky, které nestíhal splácet. Celá situace začala…

Další příběhy našich klientů

Pomáhejte spolu s námi v těchto oblastech

Zaměření naší organizace lze rozdělit na následující činnosti. Můžete se rozhodnout podpořit Theia jako celek, nebo pouze vybrané oblasti, ve kterých pro sebe vidíte největší smysl. Zároveň je možné nastavit spolupráci zcela individuálně, dle Vašich potřeb a zaměření a námi poskytovaných služeb.

Vaší pomoci si velmi vážíme, ať už se rozhodnete zapojit jakýmkoliv způsobem.

Prevence pro děti

Prevence je základ.

Můžete nám pomoci, abychom atraktivní formou připravili děti na možné nástrahy dnešní doby a naučili je jak jim čelit.

Pomoc obětem násilí

Žádná násilná ani trestná činnost by neměla zůstat bez postihu.

Můžete nám pomoci, abychom potřebnou psychosociální pomoc a právní pomoc poskytli obětem trestných činů a pomohli je podpořit v trestním řízení.

Pomoc dluhové poradny

Nedostatečné informace, zoufalost nad závazky členů rodiny, nebo prostě hloupost. Z různých důvodů se řada rodin ocitá pod tíhou dluhů v bezvýchodné situaci.

Pomozte nám těmto lidem a rodinám v tíživé životní situaci najít nový začátek a naučit je, jak se do budoucna vyvarovat opakování svých chyb.

Staň se dobrovolníkem

Řadu našich aktivit nejsme schopni zvládnout pouze se zapojením našeho týmu.

Pokud máte čas a chuť pomoci na různých akcích, rádi vás mezi námi přivítáme.

S vaší pomocí pomáháme každý den

V posledním roce jsme společně dokázali opravdu hodně:

4.976
dalších dětí je lépe připravených čelit nástrahám současného světa
208
obětí násilí u nás našlo oporu a odborné vedení v řešení své situace
190
rodin zastavilo dluhovou spirálu a prochází procesem oddlužení
8.500
minimálně tolik lidí se dozvědělo díky našim dobrovolníkům o pomoci, kterou nabízíme

Poděkování ředitelky

O služby krizového centra THEiA evidujeme rok od roku zvýšený zájem. Ze všech sil se snažíme poskytnout pomoc všem, kdo se na nás rozhodli obrátit v tíživé životní situaci. Taková situace může souviset s dluhovou problematikou, často jsou našimi klienty oběti násilné činnosti, či samotní agresoři. Díky zkušenostem z poradny připravujeme programy prevence a vytváříme odborná školení.
Naše služby poskytujeme bez úplaty ze strany klientů. V zásadě veškerou naši činnost jsme schopni realizovat pouze díky prostředkům, které získáváme od donátorů z firemního i soukromého sektoru, a v neposlední řadě díky prostředkům z různých grantových titulů.

Všem, kteří nás podporují, či se rozhodnou pomoci, patří velký dík nejen náš, ale také našich klientů.

Již nám pomáhají tyto společnosti

Následujícím společnostem a poskytovatelům grantů patří náš velký dík. Také pro vaši představu a inspiraci je u některých uvedeno konkrétní nastavení individuální spolupráce.

Chci také pomáhat