Sebepoškozování a jak z toho ven?

Současná doba je náročná pro každého. Řadu měsíců trvající distanční výuka si vybírá daň u dětí. Sociální izolace, úzkosti, narůstající problémy v rodině – jedná se o poměrně častý vzorec který se na dětech podepisuje. Narůstající potíže přináší řadu emocí, se kterými se těžko dokáží vypořádat. Chtějí od všeho utéct.

Naši poradnu vyhledala studentka střední školy. V předcházejícím školním roce jsme zde realizovali naše programy primární prevence a v rámci nich i hovořili o našich poradnách a pomoci, kterou zde nabízíme. V té době ji asi ani nenapadlo, že by naše služby mohla potřebovat. Jana se nejprve styděla o tom proč přišla mluvit. S poradkyní si ale povídaly a za chvíli se Jana svěřila. Ukázala rány, které si na předloktích sama udělala. Obě ruce byly plné drobných jizviček, různého stáří. Sebepoškozování je velmi citlivé téma. Bylo třeba rozplést důvody, které ji k tomu vedou a na nich pak společně pracovat. Vše se nevyřešilo na jednom setkání. Poradkyni se podařilo s Janou navázat otevřený vztah a díky tomu se postupně dobraly důvodů. Dlouhodobá distanční výuka byla pro Janu náročnější, než si dokázala přiznat. V době, kdy potřebovala podporu a pomoc od rodičů to nebylo možné. Mezi nimi se vyhrotila dlouho již špatná situace a byli plni vlastních problémů a to, co se děje s Janou si ani nemohli všimnout. Nejdřív se snažila jim starosti nepřidělávat a vše zvládat sama. Bylo toho ale moc. I to, co se dělo mezi rodiči, bylo pro Janu náročné, trápila se tím, jak to dopadne, vždyť si bude muset vybírat u kterého z rodičů bude. Poslední pomyslnou kapkou byl rozchod s přítelem. Cítila se na všechno už pak úplně sama, bolesti bylo tolik, že se ji snažila přehlušit za každou cenu. První říznutí bylo částečně nepozorností či nehodou. Pak už to ale byl jasný záměr.

V rámci setkání s Janou se podařilo vysvětlit, že to, co sebepoškozování přináší, je jen dočasná úleva. Jana se naučila s emocemi pracovat. Také bylo cílem promluvit si s rodiči o tom co ji trápí, ale i o tom, co rodiče nyní prožívají a co to pro Janu znamená. Na vše jsme Janu připravili, a tak si s rodiči promluvila. Rozvod samozřejmě neodvrátila, to nebylo možné, a tak jsme s Janou také pracovali a na to ji připravili. Janu jsme také vedli k tomu, aby se více vrátila ke svým kamarádům, kterých neměla málo.

Sebepoškozování je velmi závažná věc, kterou děti bez pomoci nezvládnou. Nejčastěji se s ním lze setkat v době puberty a častěji u dívek. Obrátit se s prosbou o pomoc na rodiče vždy nejde. Odborná pomoc je na místě.