Prevence pro děti

Připravujeme a pořádáme programy primární prevence určené pro žáky základních a středních škol. S pomocí her, skupinové práce, diskuze a zapojování našich zkušeností z praxe posilují děti schopnosti potřebné k tomu, aby se rizikovému způsobu života vyvarovaly. Získávají informace (znalosti) a také dovednosti potřebné k tomu, aby rizikové chování ve svém okolí rozpoznaly.

Našim cílem je, aby tyto schopnosti byly trvalé do budoucna.

Pravidelně spolupracujeme s 28 školami v Jihočeském kraji. Každý rok spolupráci rozšiřujeme o další školy, které nás se zájmem o naše programy často samy vyhledají.

Celkové náklady na realizaci těchto programů se bohužel nedaří pokrýt pouze z dotačních titulů a realizovat je můžeme pouze díky přispění firemních a individuálních dárců.

Pokud je oblast programů primární prevence tím, co byste rádi podpořili, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.