Pomoc obětem násilí

Možná máte ve svém okolí i vy osoby, které využily služby pomoci obětem násilné a trestné činnosti, a ani o tom nevíte. Není nic neobvyklého, že oběti chtějí zůstat anonymní, u nás vyhledají radu a pomoc, ale jejich okolí ani neví, s čím se potýkají.

V našich poradnách nabízíme psychosociální pomoc a poskytnutí právních informací nejen obětem násilí a dalších trestných činů, ale také jejich rodinám a blízkým a svědkům trestných činů. Klientům pomáháme orientovat se v jejich právech, oprávněných nárocích, včetně případného nárokování škody způsobené trestným činem. Oběti, které se rozhodnou oznámit trestný čin příslušným orgánům, provedeme trestním řízením.

K eliminaci násilné a trestné činnosti ve společnosti se snažíme přispět také cílenou prací s agresory samotnými. Je jisté, že pokud naučíme člověka pracovat s vlastními emocemi tak, aby neubližoval lidem ve svém okolí a zároveň si byl vědom vlastní odpovědnosti, přispíváme tím k životu bez násilí.

Pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti jsme akreditováni Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete podílet na poskytování pomoci obětem násilné a trestné činnosti. Neváhejte nás kontaktovat.