Zvládání syndromu vyhoření

Datum: Není vypsán
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Školství, Sociální oblast

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je určen pro pomáhající profese a zaměřen na situace, které jsou častý vznikem syndromu vyhoření právě v jejich práci.

Cíle kurzu:

 • seznámení se základními definicemi a ujasnění pojmů
 • seznámení se s příčinami vzniku, příznaky a projevy syndromu vyhoření
 • získání uceleného pohledu na problematiku prevence syndromu vyhoření a seznámení se s možnostmi vyrovnávání se s pracovní zátěží při práci s klienty
 • poznat jednotlivá stádia vývoje syndromu vyhoření
 • seznámení se s riziky pomáhající profese a s faktory, které významně ovlivňují jeho vznik
 • popsat souvislost stresu, motivace a syndromu vyhoření
 • poskytnutí informace k rozpoznání zdroje ohrožení, kladení vysokých nároků na sebe a svou práci
 • naučit se nepodceňovat signály vlastního těla
 • předat informace o možnostech prevence syndromu vyhoření
 • v praktické části si osvojit pravidla duševní hygieny a relaxační techniky
 • poznat možnosti odbourání stresových situací

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. Účastnící obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Forma vzdělávání: prezenční

Rozsah kurzu: 8 hodin

Bez akreditace

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Bc. Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy