Možnosti sociální práce se zadluženým klientem

Datum: Není vypsán
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Finance, Sociální oblast

Cílem kurzu je získání základních znalostí a kompetencí pro sociální práci se zadluženým klientem. Účastnící si osvojí znalosti vztahujících se k problematice dluhů z pohledu jejich zajištění a naučí se rozlišit závazky dle jejich přednosti. Účastníci se seznámí se základy problematiky exekucí z pohledu způsobu provedení exekucí, nároků v exekučním řízení, obrany exekuovaného a neoprávněnosti exekucí. Seznámí se se způsobem výpočtu zabavitelné části příjmu, výpočtem pro povolení oddlužení. Získají rovněž základní informace týkající se tzv. osobního bankrotu klientů, o fázích tohoto procesu a jeho dopadu na klienty. V praktické části si účastníci osvojí základy práce s dokumenty vážícími se k exekuci a k oddlužení jejich klientů.

Cíle kurzu:

  • seznámit se s možnostmi zajištění pohledávek a rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek
  • objasnit problematiku exekucí, průběh exekučního procesu, způsoby splácení, práva a povinnosti exekutora, práva a povinnosti dlužníka
  • seznámit účastníky se způsobem výpočtu zabavitelné a nezabavitelné části příjmu pro případ exekuce
  • seznámit účastníky se způsobem výpočtu zabavitelné a nezabavitelné části příjmu pro případ oddlužení
  • v praktické části si osvojit práci s dokumenty vážícími se k oddlužení klientů
  • procvičit si kalkulace vztahující se k oddlužení
  • seznámit se s praktickými vzory formulářů a jak postupovat při pomoci s vyplňováním jejich údajů

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV: ve schvalovacím procesu

 

Přihlášení na kurz

Aktuálně není vypsán žádný termín. Pokud máte o tento nebo jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu cipera@theia.cz nebo telefonicky na 724 237 373.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka, seznámí se s významem verbální a neverbální komunikace…

Není vypsán Detail kurzu