Krizová pomoc – sebepoškozování a sebevražedné chování

Datum: 18. listopadu 2021
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč

Cílem kurzu je, aby se účastník orientoval v oblasti krizové pomoci. V základech, zásadách a principech akutní krizové pomoci, zejména v souvislosti se sebepoškozováním a sebevražedným chováním klienta. Účastníkovi je představen koncept adekvátního způsobu komunikace s člověkem v krizi, včetně možnosti si ji prakticky vyzkoušet v rámci modelových situací.

Součástí kurzu je  praktická část, nácvik komunikačních dovedností s cílovou skupinou. Tuto kompetenci je možné u účastníků podpořit a posilovat díky odborným a praktickým dovednostem lektorky kurzu. Využíváme dlouholeté praxe našich pracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Neméně hodnotná je i dlouholetá lektorská praxe týmu a vědecká činnost jeho členů. Kurzy realizujeme od roku 2010, a jsou účastníky výborně hodnoceny.

Cíle kurzu:

 • Představení jednotlivých kroků v procesu krizové pomoci
 • Představit způsoby a možnosti krizové pomoci
 • Definice, druhy a spouštěče sebepoškozujícího chování
 • Sebepoškozování jako závislost
 • Rizikové a protektivní faktory.
 • Sebevražedné myšlenky, tendence a plány, započatá sebevražda
 • Rizikové faktory a možnosti prevence
 • Praktické ukázky zásad vedení rozhovoru s klientem
 • Práce s emocemi klienta i pracovníka
 • Motivační rozhovory
 • Praktický nácvik různých modelových krizových situací a reakcí na ně
 • Představení a přiblížení nabídky metod práce s klientem v krizi, aktivní účast na řešení problémů

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV č.A2021/0598-SP/PC

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu