Násilí v blízkých vztazích

Datum: Není vypsán
Místo: Theia, o.p.s.
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Sociální oblast
Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami, dynamikou, příčinami a následky včetně specifik partnerského násilí dospívajících. Účastníkům budou poskytnuty informace o práci s obětí násilí, se základními principy a možnosti pomoci, komunikací s obětí násilí, využitím technik krizové pomoci, oblastí trestního řízení a prevencí sekundární viktimizace. V průběhu kurzu bude probrána i problematika dítěte v kontextu domácího násilí a část budě věnována pohledu na osoby, které se dopouští násilí v blízkých vztazích a možnostech práce s nimi. Součástí kurzu je promítání animovaného filmu „Zuřivec“, který ukazuje domácí násilí z pohledu dítěte a umožňuje další praktická cvičení s daným tématem.
Cíle kurzu:
  • seznámit se s formami, dynamikou, příčinami a následky násilí v blízkých vztazích
  • porozumět základním principům a možnostem pomoci, sociální práci s obětí násilí a využitím technik krizové pomoci
  • seznámit se s oblastí trestního řízení a prevencí sekundární viktimizace
  • seznámit se s pohledem na dítě v kontextu násilí, na souvislost domácího násilí a jeho dopadem na vývoj dítěte
  • získat náhled na chování násilných osob a možnostem práce s nimi
  • naučit se vytvořit bezpečnostní plán a pracovat s ním
 
V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky využívány modelové kazuistiky, které účastníkům umožňují si prakticky vyzkoušet základy komunikace s obětí násilí, vytváření bezpečnostního plánu a získat informace o návazných službách v oblasti intervence, podpory a právní pomoci obětem násilí v blízkých vztazíchKurzy jsou vždy doplněny seznamem literatury týkající se dané problematiky a pro účastníky jsou připraveny studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Lektorka kurzu: Bc. Jitka Mertlíková

Akreditace MPSV Č.A2023/0477-SP/PC

Přihlášení na kurz

Aktuálně není vypsán žádný termín. Pokud máte o tento nebo jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na email: strasky@theia.cz  nebo telefonicky na tel. čísle: 606 735 968.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu