Nabídka Kurzů

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit pomocí přihlášky, kterou naleznete v detailech kurzu.
Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím Gabrielu Bukovskou
bukovska@theia.cz / tel: 774 618 412

Komunikace s obětí domácího násilí

Kurz je určen k získání teoretických a praktických schopností v komunikaci s klientem. V kurzu budou účastníci seznámeni se signály v komunikaci, které mohou být vodítkem…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hodin
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Detail kurzu

Rodina a domácí násilí

Účastníkům kurzu bude poskytnuta ucelená představa o základních pojmech v problematice domácího násilí o jeho průběhu a formách. Seznámí se s typy obětí i profily agresorů…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hodin
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Detail kurzu

Legislativa ve vztahu k domácímu násilí

Kurz seznámí pracovníky v sociálních službách se základy práva, usnadní účastníkům orientaci v základech legislativy trestního zákona a trestního řádu ve vztahu k domácímu…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Detail kurzu

Zdravotní problematika domácího násilí

Kurz seznámí pracovníky v sociálních službách s obětí, formou, následky domácího násilí a první pomocí v takových situacích. Blíže pak seznamuje s následky fyzického domácího násilí…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Detail kurzu

Rodina a domácí násilí

Účastníkům kurzu bude poskytnuta ucelená představa o základních pojmech v problematice domácího násilí o jeho průběhu a formách. Seznámí se s typy obětí i profily agresorů…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Detail kurzu

Etika v pomáhajících profesích

Kurz je určen pro pomáhající profese, ve kterých je etika a etické chování velmi důležité. Je veden formou přednášky s besedou a diskuzí, kde…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Detail kurzu

Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními rysy problematiky kyberšikany (terminologie, základní pojmy, komunikační technologie a nástroje s důrazem na možná rizika a nebezpečí…

Není vypsán
Určené pro: Školství, Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Detail kurzu