Jak zvládat stresové situace a nedospět k vyhoření

Datum: Není vypsán
Místo: Theia, o.p.s.
Forma: Prezenční
Rozsah: 6 hodin
Kapacita: 25
Cena: 1800 Kč
Určené pro: Školství

Hlavním tématem tohoto kurzu je péče o duševní zdraví člověka zatíženého náročným zaměstnáním v pedagogické oblasti se zaměřením na práci se stresem a prevenci syndromu vyhoření. Rozebereme, jak pracovat se stresem, jak se vyrovnávat se zátěžovými situacemi v sociální oblasti, otázkou bude i syndrom vyhoření a mechanismy jeho vzniku, možnosti prevence.
Uvědomíte si své vlastní hranice, strategie zvládání náročných situací a možné zdroje i rizika, a to jak v pracovní, tak i osobní rovině. Seminář přináší různé psychohygienické techniky s praktickými ukázkami, které si vyzkoušíme během semináře formou sebeřízení, sebezkušeností a sebereflexe.

Lektor kurzu: Mgr. Jan Čipera

Pokud máte zájem o tento nebo jiný kurz a chcete realizaci přímo u vás na pracovišti, kontaktujte nás, prosím,  na emailu strasky@theia.cz  nebo telefonicky na  606 735 968.

Podobné kurzy