Krizová pomoc

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka, seznámí se s významem verbální a neverbální komunikace a připraví se na poskytování krizové pomoci. Účastníkům budou poskytnuty informace o způsobech prevence psychických krizí a možnostech jejich řešení.

Cíle kurzu:

  • pomoc v krizových situacích vidět jako spolupráci mnoha oborů a mnoha institucí a zařízení
  • seznámit se s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka
  • naučit se rozpoznávat jednotlivé fáze krizí podle způsobu projevů a podle oblastí, kterých se dotýkají
  • seznámit se s faktory urychlující vznik a průběh krizové situace
  • seznámit se s významem verbální a neverbální komunikace, způsob vedení rozhovoru s uživatelem, dodržování zásad empatie, přizpůsobení se možnostem uživatele
  • zjišťování konkrétní zakázky
  • práce s emocemi během krizové pomoci, jednotlivé typy emocí a jejich projevy
  • poskytnout účastníkům informace o způsobech prevence psychických krizí
  • popsat možnosti řešení krizí formou svépomoci i za pomoci profesionálů
  • definovat rizika profese krizového pracovníka, moc a bezmoc při poskytování odborné pomoci

V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurzy jsou vždy doplněny seznamem literatury týkající se dané problematiky a pro účastníky jsou připraveny studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Akreditace MPSV č, A2018/0699-SP/PC

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu