Historie organizace

2021
Březen Realizace 2. procesního auditu organizace (CAF)
Únor Otevření poradny Strakonice
2020
Březen Posílení terénních služeb v Českých Budějovicích a Písku, dovoz potravinové pomoci nejohroženějším klientům
Únor Housing First je projekt, jehož hlavním cílem je poskytnout lidem ve finanční nebo sociální tísni důstojné bydlení. Po vyřešení bydlení se následně řeší celková životní situace, THEIA pomáhá při řešení dluhové problematiky
Leden Zahájení spolupráce s Jihočeským divadlem (projekt „Zavěšená vstupenka„)
2019
Prosinec Zahájena spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje
Listopad Získání ocenění „Společensky odpovědná organizace II“ stupně a držitel mezinárodního certifikátu „Committed to Sustainability – 2 Stars“, prostřednictvím systematického rozvoje modelu EFQM Committed to Sustainability
Květen Získáno ocenění – 1. místo ve své kategorii Cena hejtmanky Jihočeského kraje ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST 2018
2018
Prosinec Ukončena realizace projektu „Moderní nezisková organizace“
Srpen Akreditované  nové vzdělávací kurzy pro oblast sociálních služeb
Březen Organizace konference „Emoce – vztek – agrese a jejich role v životě“
2017
Srpen Získána akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
Květen Získána akreditace pro program „Tvá volba“ (práce s agresivními osobami a pachateli trestné činnosti)
Leden Zahájena realizace projektu „Moderní nezisková organizace“ (finanční podpora OPZ)
2016
Srpen Studijní cesta do Norska (zkušenosti v oblasti práce s agresivními osobami)
Srpen Zahájena realizace projektu „Zvyšování kompetencí osob ohrožených předlužeností v Jihočeském kraji“ (finanční podpora OPZ)
2015
Leden Zahájena realizace společnéh projektu s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji „Zapojení dětí z Jihčeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech“
Duben Zahájena spolupráce s MU Písek – poskytování služeb odborného sociálního poradentsví občanům města
Květen Zahájena realizace projektu zaměřeného na podporu práce s násilnými osobami
Listopad Realizace 1. procesního auditu organizace (dle modelu CAF)
2014
Leden Zahájena realizace projektu Další vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční podpora OP LZZ)
Září Akreditace pro poskytování právní pomoci obětem trestných činů (Ministerstvo spravedlnosti)
Říjen Rozšířeny hodiny pro klienty služby odborného sociálmího poradenství v J. Hradci

Úspěšně absolvován proces Certifikace programů primární prevence rizikového chování

2013
Leden Zahájena realizace projektu THEIA – odborné sociální poradenství (finanční podpora OP LZZ)
Březen Registrace terénní formy služby krizové pomoci

Zahájení spolupráce s MU Český Krumlov – poskytování služeb odborného sociálního poradenství občanům města

Květen Akreditace MPSV kurů zaměřených na Syndrom vyhoření, Etiku v pomáhajících profesích a Práci se zadluženým klientem
Říjen Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
2012
Leden Zahájena realizace projektu Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční podpora OP LZZ)
Květen Registrace další sociální služby – odborné sociální poradenství pro obě ambulantní poradny
Červenec Zahájení realizace projektu Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji (finanční podpora OP VK)
2011
Květen Jsme akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT)

Akreditace vzdělávacích programů (MŠMT)

Srpen Máme akreditované další programy pro vzdělávání v oblasti sociálních služeb
Listopad Máme vydanou knihu „DOMÁCÍ NÁSILÍ z pohledu pracovníků v oblasti sociálních služeb“, ISBN 978-80-904854-0-2
2010
Květen Zahájena realizace projektu Vzdělávací program problematiky domácího násilí (finanční podpora OP LZZ)
Srpen Jsme akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast dalšího vzdělávání v sociálních službách (MPSV ČR)

Akreditace našich vzdělávacích programů (MPSV ČR)

Září Rozšíření registrace sociální služby Krizová pomoc – poradna J. Hradec
Listopad Zahájení realizace workshopů pro pedagogické pracovníky
2009
Září Registrace sociální služby Krizová pomoc (§60 dle zák. 108/2006)

Otevření ambulantní poradny České Budějovice

Duben Založení občanského sdružení THEIA