Vítejte na stránkách neziskové nestátní organizace, která poskytuje odbornou pomoc osobám, které se ocitají v obtížné životní situaci, kterou nemohou sami vyřešit.

 

Pomoc je určena zejména pro:

  • osoby v krizi
  • osoby které jsou, nebo se mohou stát obětí trestné činnosti
  • osoby, které jsou obětí domácího násilí, nebo by se jí potenciálně mohli stát, nebo je domácím násilím ohrožen někdo v jejich okolí, komu by chtěli pomoci

Pomoc

 

AKTUALITY:

22.12.2016

Provozní doba mezi svátky

Mezi svátky je z technických důvodů omezena provozní doba v poradně České Budějovice, Mánesova 11/3b. Ostatní poradny jsou otevřeny dle jejich běžného režimu.

více...

03.11.2016

Poradna na Máji

Naše služby odborného sociálního poradenství jsme začali letos v září nově nabízet i v prostorách Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Naše poradkyně zde najdete každou středu od 12.30 do 16.30.  

více...

KURZY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Nabízíme  kurzy akreditované MPSV, splňující podmínky zák. 108/2006 Sb. pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Kurzy jsou připravovány ve spolupráci se znalci této problematiky a to i z pohledu praktického. Využíváme dlouholeté praxe těchto spolupracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Kurzy realizujeme od roku 2010.

V současné době jsou vybrané kurzy realizovány v rámci projektu, který je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Více o tomto projektu naleznete zde.

Kurzy se konají v Českých Budějovicích. V případě zájmu, ze strany organizace (objednavatele kurzu) lze kurz na klíč realizovat i na jiném místě. Více informací o jednotlivých kurzech naleznete zde.

 


detiProgramy PRIMÁRNÍ PREVENCE

Od počátku činnosti naší organizace realizujeme na školách programy zaměřené na primární prevenci rizikového chování. Programy realizujeme zejména na základních a středních školách v Jihočeském kraji a v dalších zařízeních pracujících s dětmi a mládeží, zejména v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.

Nabídka programů PPRIMÁRNÍ VŠEOBECNÉ PREVENCE a podmínky realizace těchto programů naleznete zde.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Naše programy primární prevence rizikového chování prošly úspěšně systémem certifikace. Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů (poskytování kvalitních služeb).

Certifikát ke stažení zde.

 

  

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign