Krizová pomoc – sebepoškozování a sebevražedné chování

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 20
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Cílem kurzu je, aby se účastník orientoval v oblasti krizové pomoci. V základech, zásadách a principech akutní krizové pomoci, zejména v souvislosti se sebepoškozováním a sebevražedným chováním klienta. Účastníkovi je představen koncept adekvátního způsobu komunikace s člověkem v krizi, včetně možnosti si ji prakticky vyzkoušet v rámci modelových situací.

Cíle kurzu:

  • Orientovat se v jednotlivých krocích v procesu krizové pomoci
  • Znát způsoby a možnosti krizové pomoci
  • Seznámit se s definicí, druhy a spouštěči sebepoškozujícího chování
  • Seznámit se s rizikovými a protektivními faktory a s možnostmi prevence
  • Umět rozlišit sebevražedné myšlenky, tendence a plány, započatou sebevraždu a zvolit adekvátní postup krizové pomoci
  • Naučit se základní postupy pro práci s emocemi klienta i pracovníka
  • Možnost vyzkoušet si postupy řešení v různých modelových krizových situacích

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Lektorka kurzu: Bc. Jitka Mertlíková

Akreditace MPSV č.A2021/0598-SP/PC

Přihlášení na kurz

Aktuálně není vypsán žádný termín tohoto kurzu. Pokud máte o tento nebo jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu strasky@theia.cz  nebo telefonicky na 606 735 968.

Podobné kurzy

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

Není vypsán Detail kurzu

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu