Možnosti sociální práce se zadluženým klientem

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, Č. Budějovice (školící místnost THEiA)
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Cílem kurzu je získání základních znalostí a kompetencí pro sociální práci se zadluženým klientem. Účastnící si osvojí znalosti vztahujících se k problematice dluhů z pohledu jejich zajištění a naučí se rozlišit závazky dle jejich přednosti. Účastníci se seznámí se základy problematiky exekucí z pohledu způsobu provedení exekucí, nároků v exekučním řízení, obrany exekuovaného a neoprávněnosti exekucí. Seznámí se se způsobem výpočtu zabavitelné části příjmu, výpočtem pro povolení oddlužení. Získají rovněž základní informace týkající se tzv. osobního bankrotu klientů, o fázích tohoto procesu a jeho dopadu na klienty. V praktické části si účastníci osvojí základy práce s dokumenty vážícími se k exekuci a k oddlužení jejich klientů.

Cíle kurzu:

  • seznámit se s možnostmi zajištění pohledávek a rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek
  • objasnit problematiku exekucí, průběh exekučního procesu, způsoby splácení, práva a povinnosti exekutora, práva a povinnosti dlužníka
  • seznámit účastníky se způsobem výpočtu zabavitelné a nezabavitelné části příjmu pro případ exekuce
  • seznámit účastníky se způsobem výpočtu zabavitelné a nezabavitelné části příjmu pro případ oddlužení
  • v praktické části si osvojit práci s dokumenty vážícími se k oddlužení klientů
  • procvičit si kalkulace vztahující se k oddlužení
  • seznámit se s praktickými vzory formulářů a jak postupovat při pomoci s vyplňováním jejich údajů

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2023/1518-SP/PC

Přihlášení na kurz

Na kurz se můžete přihlásit přes tlačítko Koupit kurz v horní části stránky. Pokud máte další dotazy, či zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na email: strasky@theia.cz  nebo telefonicky na tel. čísle: 606 735 968. Kurzy lze realizovat i ve vaší organizaci.

Lektorka kurzu Mgr. Lucie Novotná

Podobné kurzy

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

Není vypsán Detail kurzu

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu