Profesionálně zvládnutý rozhovor s náročným klientem

Datum: 10. září 2024
Místo: Theia, o.p.s.
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Sociální oblast

V sociálních službách se často obáváme situací, kdy se klient, případně opatrovník klienta nebo jeho příbuzný chová hrubě, je naštvaný, případně pláče. Mnoho profesionálů situace zvládá velmi dobře, ale zejména pracovníci na začátku své profesní dráhy nebo pracovníci, kteří se cítí zaskočení daným chováním, se dopouštějí chyb, které mohou rozhovor ještě zkomplikovat. V semináři se zaměříme na to, jak takové situace profesionálně zvládnout, co dělat a čemu se vyhnout.

Absolvent bude rozumět tomu, co nejčastěji stojí za rozvojem klientova afektu. Naučí se základní deeskalační techniky. Bude lépe připraven na složitější komunikační situace.

Cíle kurzu:
  • Co potřebuje vedení, co tým a co očekává klient
  • Jak fungovat jako tým, abychom konflikty s klienty eliminovali.
  • Principy deeskalace konfliktního rozhovoru.
  • Důstojné ukončování rozhovoru.
  • Možnost věnovat se konkrétním situacím účastníků a závěrečná diskuse.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Lektorka kurzu: PhDr. David Čáp, Ph.D.

Číslo akreditace MPSV: A2023/1568-SP/PC/VP

Přihlášení na kurz

Na kurz se přihlásíte přes odkaz Koupit kurz, který je umístěn na horní  části této stránky. Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na email: strasky@theia.cz  nebo telefonicky na tel. čísle: 606 735 968.

Podobné kurzy

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

Není vypsán Detail kurzu

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu
Profesionálně zvládnutý rozhovor s náročným klientem Otevřené
PhDr. David Čáp, Ph.D. Lektor