Konference 2021 (14.9.2021)

V roce 2019 vstoupila v platnost rozsáhlejší novela insolvenčního zákona. Další novela je v současné době v legislativním procesu a měla by přinést opět zásadní změny. Jak byla naplněna očekávání spojená s příchodem novely v roce 2019, co přinesla zejména z pohledu práce se zadluženými klienty v oblasti sociálních služeb? Co lze očekávat od další novely a jaké bude mít dopady na pomoc předluženým?

Přijďte si poslechnout názory a pohledy které budou prezentovány optikou MPSV, pracovníků sociálních služeb, soudců a dalších odborníků z této oblasti.

Na 14. 9. 2021 v Českých Budějovicích jsme pro vás připravili konferenci, která se tomuto tématu bude věnovat. O renomované přednášející nebude nouze. Naše pozvání i v letošním roce přijal i JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA – místopředseda krajského soudu v Českých Budějovicích pro věci obchodní, správní a insolvenční, který vás hlavními dopady obou novel provede. Na konferenci vás uvítá doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., uvolněná náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje.

Další přednášející a příspěvky:

  • Mgr. Jan Vrbický (vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb MPSV) – „Pohled MPSV k dopadu novely insolvenčního zákona na sociální služby a jejich uživatele“
  • Ing. Radek Hábl (Institut prevence a řešení předlužení) – „Novinky nejen z legislativy + něco navíc ze zákulisí“
  • Mgr. Petr Šeda (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) – „Dluhové poradny – Dr. Jekyll and Mr. Hyde?“
  • Mgr. Adéla Vaníčková a Mgr. Nicole Emrová (THEIA – krizové centrum) – „Práce s předluženými v sociálních službách a jak to chodí jinde“

Termín konání: 14. 9. 2021, od 9.00 do 15.00 (sál zpřístupněn od 8.30)

Místo konání: Sál zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice *)

Kapacita sálu je omezena, proto se prosím na konferenci registrujte (registrace účastníků).
Pro účastníky jsou připraveny materiály a občerstvení v průběhu celé konference. Akce je zpoplatněna částkou 600 Kč.

Na konferenci se můžete hlásit prostřednictvím QR kódu

*) V případě, že nebude z důvodu aktuální epidemiologické situace možné konání konference prezenční formou, bude ve stejném termínu realizována on-line