Kurz od skvělého lektora

Máme k dispozici ještě jeden volný termín na kurz určený pro pedagogy, kteří se chtějí dozvědět více na témě Žák s agresivním a problematickým chováním.

Vyžijte této jedinečné nabídky a přihlaste se na termín 31.5.2024. Kapacita je omezená, aby byl prostor pro vaše dotazy a konkrétní situace, se kterými se jistě ve své praxi setkáváte.

Kurz vede úžasný lektor PhDr. David Čáp, Ph.D.. Vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii (výchovu a vzdělávání dětí s poruchami chování) na PedF UK v Praze a dále psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii (Dialog – CZGPTI, Brno), řadu let pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. Nyní přednáší na katedře psychologie FF UK v Praze a také se věnuje podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství.

Více o kurzu a možnostech přihlášení zde.

V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátora vzdělávání Mgr. Marka Stráského strasky@theia.cz