Dluhy z „rychlých“ půjček

V naší poradně se velice často setkáváme s klienty, jejichž tíživá situace zasahuje do života i dalších rodinných příslušníků. Je zcela přirozené, že v těžkých chvílích člověk požádá o pomoc nejdříve rodinu.

Naši poradnu kontaktoval muž, 35 let, který nás navštívil z důvodu dluhu v celkové výši cca 700.000,- Kč. Po zmapování jeho situace bylo následně zjištěno, že dluhy jsou způsobené především za „rychlé“ půjčky. Při sepisování jednotlivých smluv si klient bohužel pečlivě nepřečetl jejich jednotlivá ustanovení, nevěděl tedy tak, kolik v konečném důsledku skutečně uhradí. V závěru měsíční splátky převyšovaly příjem klienta. Klient se tak uchýlil k dalšímu, poněkud nešťastnému kroku, ke kterému se v podobné situaci obrací drtivá většina lidí a to k uzavření další půjčky. Postupem času se dostal do tzv. dluhové spirály, kdy se snažil „lepit“ půjčku půjčkou a v konečném důsledku měl uzavřeno 9 půjček s neschopností jej splácet.

Klient na prvotní schůzku přišel v doprovodu svého otce, muž 64 let, důchodce, celková výše dluhu cca 500. 000,- Kč. Otec se společně se svoji manželkou snažil svému synovi pomoci a to prostřednictvím uzavření úvěru, bohužel opět s nevýhodným úrokem.  Záměr byl použít peníze na částečné uhrazení závazků syna. Rodiče, jakožto poživatelé starobního důchodu, byli každý měsíc, po pravidelné úhradě splátky, odkázání na minimum, ze kterého nebyli schopni hradit všechny výdaje spojené s provozem domácnosti. Jejich situace byla krizová.

Možnost řešit situaci podáním insolvenčního návrhu klientům zajistila, že jim měsíčně byla ponechána taková částka, která jim zajistila určitý životní standard.