Krizová pomoc 15+

Mladí lidé ve věku adolescence, tedy před prahem počínající dospělosti, jsou nádobou přetékající emocemi a náladami. Ty jsou výrazně proměněny během krátkého životního období, kdy už přestávají být bezstarostným dítětem. Potřebují více než kdy jindy přijetí a pochopení.

V případě náročné stresové situace se v tomto věku zajímají o smysl života, ptají se „kdo jsem“ a na význam vlastního života. Mají obavy ze separace ( na první pohled je sice u nich patrná tendence k nezávislosti a identifikaci s vrstevníky, ale stále potřebují podporu dospělých ). Pokud takový človíček projde jakoukoliv náročnou situací, se kterou se neumí vypořádat, začne být nesoustředěný, zapomnětlivý. Mohou přijít poruchy spánku, zablokování komunikace v rodině a ve škole, ztratí zájem o své dřívější aktivity. Ale může přijít i protipól uzavřenosti před světem, což je spojeno s rizikovým chováním – například experimentováním s drogami, jejich rizikovým užíváním, promiskuitním chováním, nebo sebepoškozováním.

Od začátku roku 2021 poskytujeme krizovou pomoc pro mladistvé 15+. Pomoc je poskytována v Českých Budějovicích ambulantní i terénní formou. Navázali jsme tak na práci s dětmi a mládeží, kterou prostřednictvím programů primární prevence rizikového chování realizujeme již dvanáctým rokem na území celého Jihočeského kraje. Stále častěji se na nás obraceli na těchto programech starší děti s prosbou o pomoc. Snížili jsme tak věkovou hranici u služby krizové pomoci, abychom reagovali na tuto situaci.

Potřebujete si s někým promluvit?

Jsme tu pro vás:

  • vztahové problémy
  • problémy v rodině
  • šikana, kyberšikana
  • konflikty s vrstevníky
  • sebepoškozování…..

Kontakt:

728 008 771 / mertlikova@theia.cz