Listopad – měsíc kvality

Clifton Strengths 34

Poskytovat kvalitní služby těm, kteří potřebují odbornou pomoc a podporu je pro nás klíčové. Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní jsou její pracovníci. Věnujeme jejich odbornému růstu a osobnímu rozvoji. Každý z nich je jedinečný a má unikátní sadu talentů, které využívá při své práci a při pomoci druhým.

Díky programu Clifton Strengths 34 se naši poradci dozvěděli, jaké mají přirozené talenty a jak je rozvíjet v silné stránky, a to v profesní i osobní rovině. Tento program je složen z talentového online testu, a následných konzultací. Vychází ze skutečnosti, že každý z nás je jedinečný a má unikátní sadu třiceti čtyř talentů. Naši poradci poznali své nejsilnější talenty, způsoby jak a kde talenty využívat a rozvíjet je v každodenním životě.

Tento program je realizován organizací Sanek ponte, která pomáhá růst neziskovým organizacím a financován prostřednictvím NADACE ČEZ. Oběma velmi děkujeme🤗