Novela insolvenčního zákona … opravdu asi již na dosah

Po letech vyčkávání a vyhlížení je možná novela insolvenčního zákona opravdu již za dveřmi. V minulém týdnu došlo k významnému kroku a Poslanecká sněmovna ve schválila vládní novelu insolvenčního zákona, kterou nyní dostanou k posouzení senátoři. Lze očekávat, že by mohla být účinná již na podzim letošního roku.

Novelizace insolvenčního zákona přináší řadu důležitých změn a aktualizací. Ty mají za cíl zvýšit efektivitu insolvenčních řízení, posílit práva věřitelů i dlužníků a podpořit stabilitu ekonomického prostředí. Níže jsou shrnuty klíčové body této novelizace. Cílem je zefektivnění a zjednodušení procesu oddlužení v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady, a to při minimalizaci zbytných zásahů a maximálním respektování dosud dosaženého stavu institutu oddlužení.

Cílem projednávané novely má být právní jistota, která zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

Ke klíčovým změnám patří zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky. V průběhu oddlužení (osobního bankrotu) pak má soud sledovat, jak dlužník své závazky plní. Při neplnění podmínek soud oddlužení zruší, nebo prodlouží až o 12 měsíců – takže místo tří let bude splácet i čtyři roky. Zpřísní se i dokladování faktických příjmů dlužníka, nejen ze závislé činnosti, ale i podnikání a mimořádných příjmů (např. dědictví). Dlužník musí mít stálý a dostatečný příjem! Pro zaměstnavatele na nastane povinnost poskytovat součinnost insolvenčnímu správci. Tedy doložit, kolik dlužník vydělává, ale i to, jaký je zaměstnanec a jak pracuje. Srážky ze mzdy a jiných příjmů se nově budou provádět i v úvodní fázi oddlužení. Nyní se srážky mezi povolením a schválením oddlužení provádí pouze tehdy, když dlužník vstupuje do oddlužení s exekucemi.

„Superpřednostní“ postavení má i v této novele výživné. Dlužník musí nejprve zaplatit dlužné výživné, až pak začíná splácet dluhy ostatním věřitelům. Rodiče samoživitelé se tedy dostanou k penězům rychleji než ostatní věřitelé.

Zpřísní se také podmínka pro takzvané následné oddlužení. Podle dosavadních pravidel může dlužník, který už ukončil jedno oddlužení, vstoupit do dalšího oddlužení nejdříve po deseti letech. Nově to bude až po dvanácti letech. Navíc bude muset splácet alespoň pět let.

Jako negativní důsledek projednávané novely je nastavení rovných podmínek, což pro dlužníky ve starobním a invalidním důchodu druhého a třetího stupně bude přísnější než stávající legislativní úprava. Možnost tříletého oddlužení totiž mají už teď.

Přísnější podmínky budou mít lidé s vícečetnými exekucemi. Pokud mají čtyři a více exekucí, mají nově povinně platit dvě třetiny čistého zbytku mzdy, aby měli motivaci podat na sebe insolvenční návrh a řešit své dluhy komplexně v oddlužení. Dosud je právě to, že lidem s exekucemi zůstává více peněz než lidem v oddlužení, důvodem, proč řada dlužníků nechce jít do insolvence. Tato nová úprava se ale nevztahuje na zadlužené starobní důchodce nebo invalidní důchodce ve druhém nebo třetím stupni, pokud jedna třetina srážená ze mzdy nedosahuje 1089 korun.