PŘEDKUPNÍ PRÁVO JE ZPĚT

Se zavedením nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 došlo k mnoha změnám, jednou z nich bylo i odebrání předkupního práva spoluvlastníkům. Zákonné předkupní právo v našem právním řádu fungovalo několik desítek let, jednalo se o osvědčený institut a lidé na něj spoléhali a počítali s ním. Jeho zrušení nepřineslo v životě spoluvlastníků žádné zlepšení, a naopak celou úpravu převodu spoluvlastnického podílu a vypořádání zkomplikovalo.  Proto se v novele občanského zákoníku platné od 1. ledna 2018 předkupní právo spoluvlastníků znovu zavádí.

Podle § 1124 při prodeji spoluvlastnického podílu třetí osobě je tak opět nutné nabídnout ho ostatním spoluvlastníkům, kteří se k nabídce musí ve dvouměsíční lhůtě vyjádřit. Jedinou výjimkou je převod nemovitosti na osobu blízkou, jako je například manžel, rodič, sourozenci, děti a podobně, v takovém případě se nemovitost dalšímu spoluvlastníkovi nabízet nemusí. Podle § 1125 nově platí i možnost, že se spoluvlastníci mohou svého předkupního práva předem vzdát. Tato informace se bude zapisovat do katastru nemovitostí na příslušný list vlastnictví.  Na jednu stranu tak novelizace přináší návrat předkupního práva ochranu ostatních spoluvlastníků, kteří mohou do určité míry ovlivňovat, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem. Na druhou stranu však představuje významné omezení dispozice spoluvlastníka se svým podílem.