Seminář pro Strakonicko

Akreditovaný kurz „Možnosti sociální práce se zadluženým klientem“

Jak dlužník zjistí, kde dluží? Jak dlouho trvá, než dluh přejde do exekuce? Jaké jsou postupy exekutora? Jak se dlužník může bránit? Jaké má dlužník v celém procesu práva a povinnosti? Co je finanční rozpočet a jak se tvoří? Jak komunikovat s oprávněnými/exekutorskými úřady? Jak na splátkový kalendář? Jaké jsou podmínky oddlužení? ….. na tyto otázky a řadu dalších vám odpovíme v akreditovaném kurzu, který pořádáme ve Strakonicích.

 

 

Termín konání: 3.11.2022 (9.00 – 16.00)

Místo konání: Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1, 386 01, Strakonice

Cena: Kurz je realizován bezúplatně, je určen pro pracovníky a pracovnice organizací nebo  institucí, které působí ve Strakonicích. Kapacita je omezena a pro každou organizaci nabízíme dvě místa.

Kurz je akreditovaný (A2018/0693-SP/PC) a účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání nejen teoretických znalostí, ale i praktických dovedností a nácviků potřebných pro sociální práci se zadluženými klienty.  V průběhu kurzu získají účastníci základní informace, týkající se mapování závazků, jednotlivými fázemi dluhu až po exekuční vymáhání. Dále se seznámí s procesem oddlužení, jeho podstatou a potřebnými výpočty. Součástí kurzu jsou konkrétní příklady z praxe, díky kterým se účastníci budou snáze orientovat v situaci a možnostech řešení zadlužených klientů.  

Na kurz je NUTNÁ registrace

Těšíme se na vás