Výroční zpráva 2020

Byť je za námi polovina roku 2021, byl nyní čas se trochu ještě jednou ohlédnout za rokem minulým. Na světe je tak výroční zpráva za rok 2020, která je k dispozici zde na našich webových stránkách.

Máme za sebou náročný rok. I přes značná omezení týkající se pohybu osob jsme poskytování našich služeb neomezili. Nabídli jsme nad rámec běžných konzultací takové formy, které pro některé klienty byli přístupnější. Rok 2020 byl pro nás všechny něčím novýmByl to rok o hledání mnoha řešení.

Rok 2020 jsme zvládli na výbornou, a to zejména díky skvělému týmu, kterým THEiA bezesporu je. I každý z nás čelil novým, náročným situacím. I přes to byli všichni připraveni denně pomáhat dál našim klientům a poskytovat jim pomoc, bez které by svou situaci zvládali jen velmi těžko. My jsme se naučili hodně nového. Některé dovednosti jsou právě tou uchopenou příležitostí, které jsme se pokusili využít. To co nás posílilo si poneseme dál svým životem, a to i pracovním. Do dalšího roku jsme vkročili silnější, s dalšími aktivitami na pomoc lidem v našem regionu a plány na zvýšení kvality našich služeb.

VZ 2020